Misyonumuz (Taslak)

Evrensel bilgi, beceri ve değerleri kullanabilen ve tüm bunlara toplumun ihtiyaç duyduğu yenilerini de katarak kullanılabilir çıktıları üretmeyi önceleyen, insanlık yararına donanımlı entelektüel bir birikime sahip lisansüstü eğitimle mezunlar yetiştirmektir..