Yüksek Lisans- Mohammad Asef Mobariz

Etkinlik Tarihi: 

24/12/2021 - 10:00

Anabilim Dalı: 

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri

Program: 

Yüksek Lisans

Konu: 

Monitoring Amu Darya River Channel Dynamics Using Remote Sensing and GIS Techniques Aided by Google Earth Engine

Yer: 

Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu