Yüksek Lisans- TUNCAY MORKOÇ

Etkinlik Tarihi: 

27/12/2021 - 10:00

Anabilim Dalı: 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Program: 

Yüksek Lisans

Konu: 

Susuz Boraks Ergitme Fırını Refrakter Tuğlaları Üzerinde Boraks Pentahidrat Alkaliliğinin Etkileri

Yer: 

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Toplantı Odası